Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie Ministerstwa Zdrowia