Konieczny zapowiada: Lewica złoży ustawę o franczyzie