Związek Zawodowy Pracowników Korporacji (ZZPK) rozpoczyna współpracę z Razem