Koniec z bogaceniem się na pandemii. Lewicowe organizacje za europejską inicjatywą