Czy mieszkańcy mają kontakt z radnymi? Posłanka Matysiak interweniuje