Nowy Związek Zawodowy Pracowników Korporacji ze wsparciem Razem i Ikonowicza