Lewica w Siedlcach o Europejskim Funduszu Odbudowy