Zandberg w Gorzowie: Nie dajmy cofnąć polskiej szkoły do średniowiecza