Konieczny pomaga uchodźcom na granicy polsko-białoruskiej