Matysiak zabiega o większe pieniądze dla strażaków z OSP