Biejat wspiera pracowników niemedycznych z Radomia. Walczą o wyższe płace.