Czy państwo zachęca do korzystania z transportu publicznego? Matysiak pyta