Likwidacja pociągu Warszawa-Góra Kalwaria. Razem interweniuje