Razem w Sieradzu o skróceniu czasu pracy do 7 godzin