Zandberg: ministerstwo zapomniało o mniejszościach narodowych i etnicznych