Drastycznie wysokie czynsze w warszawskim TBS. Lewica i mieszkańcy protestują