Polityka obronna wolna od partyjnych interesów. Partia Razem ogłasza stanowisko ws. obronności.