Lewica wspiera Otwarte Klatki: dość chowu klatkowego