Mniejszość, Godka, Nowoczesność - plan lewicy dla Śląska!