Zandberg na granicy polsko-niemieckiej: Lewica nie pozwoli na to, żeby na unijnych granicach wróciły szlabany