Biejat: klasy w Warszawie powinny liczyć do 20 uczniów