Biejat: czas na pełną inkluzję osób z niepełnosprawnościami