Biejat zapowiada wsparcie dla rzemieślników, drobnego handlu i usług