Lewica i Miasto Jest Nasze składają projekt ustawy antyflipperskiej