Biejat: zadbam o to, żeby osoby LGBT czuły się w Warszawie u siebie