Partia Razem wprowadzi edukację seksualną dla dzieci i młodzieży