Partia Razem domaga się kontroli NIK w Ministerstwie Zdrowia