Lewica alarmuje: 77 porodówek zagrożónych wygaszeniem