Posłanki lewicy upominają się o pielęgniarki i personel medyczny