Zakaz drastycznych treści na ulicach. Partia Razem składa projekt uchwały.