Działacze Lewicy Razem upominają się o zapomniany pomnik